Un Mundo en Bicicleta

Franquícies

T’oferim la possibilitat de formar part d’una xarxa de productes turístics que té com a finalitat principal el desenvolupament sostenible de les zones per on transcorren les nostres rutes, comunicant-ne els atributs paisatgístics, culturals, patrimonials i gastronòmics, i transmetent els valors de les persones que les habiten als ciclistes i persones que les visiten.

Està dirigit a empreses privades, associacions, administracions i altres organismes amb capacitat per desenvolupar projectes relacionats, preferentment, amb la bicicleta de muntanya o la bicicleta de carretera.

Procés a seguir

 • Mitjançant correu electrònic a pedales@pedalesdelmundo.com o correu postal a l’apartat 178 de Vielha, 25530 (Espanya), enviament de la petició per formar part de Pedales del Mundo. S’informarà de les dades de l’empresa, organització o administració que proposa el nou projecte.
 • En el cas de que es tingui, enviament de tota la informació tècnica sobre la ruta projectada (nom, país, autonomia, comarca, tipus de ruta que es planteja, número de quilòmetres, desnivell positiu acumulat, quilòmetres per camins, pistes forestals o asfalt, localitats per on transcorre, allotjaments, patrimoni cultural o paisatgístic, i qualsevol altra informació rellevant necessària). En el cas que no es disposi d’aquesta informació i es vulgui realitzar un projecte de viabilitat, Consultoria deth Pireneu us ofereix el seu coneixement per desenvolupar-lo i avaluar-ne la viabilitat per implantar-lo.
 •  Anàlisis de la proposta. El fet que rebem la proposta no assegura la seva posterior implantació ni que formi part de la xarxa de Pedales del Mundo, ja que la viabilitat d’un projecte depèn de moltes variables que cal analitzar a consciència. En qualsevol cas, es comunicarà per escrit la  decisió respecte el projecte plantejat, i proposant si s’escau altres possibilitats per desenvolupar altres projectes.
 •  En el cas d’acceptació inicial (no definitiva) d’un projecte, Pedales del Mundo es desplaçarà a la zona per conèixer la ruta i els detalls de la mateixa de primera mà.
 •  Anàlisis de la proposta una vegada conegut el recorregut i els detalls del projecte.
 •  Comunicació de la decisió final sobre el projecte. En cas afirmatiu, establirem una planificació i execució del projecte d’acord a les directrius de Pedales del Mundo per la creació i gestió de rutes.

Política de Pedales del Mundo

 •  Fer créixer permanentment el grau de satisfacció i fidelitat dels nostres  clients, oferint uns serveis que responguin a les seves necessitats i compleixin amb els requisits establerts.
 •  Profund respecte cap el medi ambient. No modificar la senyalització original dels camins i pistes forestals, respectant les normes establertes pels organismes competents en cada cas.
 •  Assegurar la disponibilitat de recursos, en funció de les seves prioritats, per complir amb els requisits.
 •  Donar el màxim d’informació i el més detallada possible, tenint com a objectiu la finalització amb èxit per part dels usuaris de les travesses.
 •  El compliment dels punts anteriors ha de basar-se en l’esforç de l’organització a través del compromís adquirit en els punts anteriors.

PdM_franquicia_1

Si tens un projecte de ruta en bicicleta, no dubtis en posar-te en contacte amb Pedales del Mundo: més de 10 anys de coneixements al teu servei.

PdM_franquicia_2